Kadyny - Wysoczyzna.pl - Portal Turystyczny Wysoczyzny Elbląskiej i Żuław Elbląskich

GODNE POLECENIA

zobacz więcej propozycji»

Poznaj Kadyny:

Kadyny są najciekawszym miejscem pod względem historycznym i zabytkowym. Ponadto wieś ta jest pięknie położona umożliwiając łatwy dostęp do Zalewu Wiślanego i leśnych terenów Wysoczyzny Elbląskiej. Ponadto przez Kadyny prowadzi dobrze znany szlak turystyczny, kończący się we Fromborku. Najstarszymi śladami świadczącymi o osadnictwie w tym regionie są naczynia znalezione w 1957 roku. Pochodzą one z epoki żelaza, czyli około 2400 lat temu. W średniowieczu znajdował się też gród drewniano-ziemny należący do Prusów. Na miejscu grodu, w XIII wieku Krzyżacy założyli dwór w którym osadzili komornika sprawującego władzę nad ludnością. Trudna sytuacja finansowa Zakonu Krzyżackiego po klęsce w bitwie pod Grunwaldem zmusiła do zaciągnięcia pożyczki od rycerza Jana Bażyńskiego. W zamian za to otrzymał wiele względów oraz majątków w Kadynach. Osiadł w nich w roku 1430 i pozostały w rękach rodu Bażyńskich do początku XVI wieku, kiedy to na pewien czas stracili prawo do tych ziem. Później jednak znowu je odzyskali. O początku XVII wieku Kadyny wielokrotnie zmieniały właścicieli. Ostatecznie dobra kadyńskie należały do cesarza Wilhelma II. Po przebudowaniu pałacu i urządzeniu ...

Czytaj więcej o miejscowości »

MIEJSCOWOŚĆ NA MAPIE